Sadržaj kolekcije

DATA CENTAR SRBIJA omogućava pristup i upotrebu istraživačkih podataka iz područja društvenih nauka, uglavnom prikupljenih na području Republike Srbije. 

S obzirom na prirodu podataka i osnovnih metodoloških standarda podaci su podeljeni u dve osnovne grupe: 

Kvantitativni podaci 

  • Mikro podaci – kodirani numerički zapisi individualnih odgovora ispitanika u okviru istraživanja i  
  • Makro podaci – agregirani skupovi podataka.

Kvalitativni podaci 

  • Dubinski intervjui i fokus grupe.

Svaki skup podataka sadrži niz dodatnih korisnih dokumenata koji omogućavaju lakše snalaženje u materiji i razumevanje konteksta, kao što su informacije o uzorku, procedurama i metodologiji korišćenoj prilikom istraživanja, kao i originalne upitnike, pravila kodiranja, izveštaje i publikacije nastale kao rezultat sprovedene analize na osnovu tih podataka.