Naš tim

DATA CENTAR SRBIJA se oslanja na znanje i iskustvo tima koji stalno raste i razvija svoje kompetencije. Ljudi koji vas vode i podržavaju u procesu arhiviranja podataka su: 

dr Aleksandra Bradić-Martinović, rukovodilac DATA CENTRA SRBIJA i viši naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka Beograd.
Aleksandra je u svet baza podataka ušla davne 1992. godine odbranivši diplomski rad na Ekonomskom fakultetu u Beogradu koji je obuhvatao studiju slučaja u programu dBase III+. Operativno je primenjivala znanje u raznim oblastima, poslovnim evidencijama, praćenju i analizi berzanskih kotacija, primenjenim i naučnim projektima. U svet prikupljanja i deljenja podataka u društvenim naukama uključila se 2012. godne kroz projekat FP7 SERSCIDA, a zatim je znanje i iskustvo sticala kroz projekte SCOPES SEEDS, RRPP Data Rescue, H2020 CESSDA SaW, kao i kroz međunarodne konferencije, radionice i ekspertske seminare. Predstavlja Republiku Srbiju u Generalnoj skupštini CESSDA ERIC.
Email: abmartinovic@ien.bg.ac.rs

Jelena Banović, MA, istraživač pripravnik, bibliotekar u Institutu ekonomskih nauka Beograd i stručni saradnik u DCS. Jelena je doktorand na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblasti interesovanja su joj upravljanje podacima i arhiviranje podataka u oblasti društvenih nauka. Učestvovala je na dva međunarodna projekta u oblasti izgradnje infrastrukture za arhiviranje istraživačkih podataka u društtvenim naukama – SCOPES – SEEDS – South-Eastern European Data Services ( 2015-2017) i RRPP Data Rescue (2016-2017).
Email: jelena.banovic@ien.bg.ac.rs

Larisa Malić, MA, bibliotekar-informatičar u Institutu za književnost i umetnost Beograd, i stručni saradnik u DCS. Larisa je doktorand na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2016. godine. Ima preko pet godina iskustva u bibliotečkoj, informacionoj, arhivističkoj i dokumentalističkoj oblasti. Bila je angažovana na dva međunarodna projekta koji su se realizovali u oblasti izgradnje infrastrukture za arhiviranje istraživačkih podataka u društvenim naukama u Republici Srbiji: SEEDS (2015-2017) i RRPP Data Rescue (2016-2017), gde je stekla dodatne veštine u oblasti digitalnog arhiviranja i upravljanja podacima.
Email: larisa.malic@ikum.org.rs