Naši partneri

CESSDA ERIC –

FORS SWISS FOUNDATION FOR RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES (FORS) 

Švajcarski centar za ekspertizu u društvenim naukama (FORS) održava nacionalni arhiv podataka u društvenim naukama, obezbeđuje pristup zvaničnim statističkim mikro podacima i predstavlja Švajcarsku u Savetu evropskih arhiva podataka u društvenim naukama (CESSDA). Osim toga, FORS koordinira istraživačke infrastrukture poput Švajcarksi panel domaćinstava, Švajcarske izborne studije, Švajcarski socijalni izveštaj i učešće Švajcarske u nekoliko međunarodnih istraživanja (European Social Survey, International Social Survey Program, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe SHARE, Luxembourg Income Study). Aktivnosti FORS-a su finansirane od strane Švajcarske konfederacije, Švajcarske nacionalne fondacije za nauku i institucije domaćina, Unverziteta u Lozani. 

UNIVERZITET U LJUBLJANI ARHIV ZA DRUŠTVENE PODATKE (ADP) 

Centralni slovenački arhivi društvenih podataka osnovani su na Univerzitetu u Ljubljani 1997. godine. Njihovi zadaci su nabavljanje izvora podataka iz šire oblasti društvenih nauka značajnih za slovenačke društvene istraživače, zatim njihova provera i priprema za digitalnu prezervaciju, kao i diseminacija za dalju upotrebu u naučne i obrazovne svrhe. Od 2004. godine aktivnosti Arhiva finansira Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju u okviru programa “Mreža infrastrukture istraživačkih centara na Univerzitetu u Ljubljani”. Od 1998. Godine ADP su članica Evropskog saveta za arhive društvenih podataka – CESSDA. Zbog implementacije DDI standarda, svi naši zapisi su takođe uključeni u sve CESSDA-ine kataloge. Mi smo nacionalni predstavnici ICPSR-a (Međunarodnog univerzitetskog konzorcijuma za politička i društvena istraživanja). Arhivi društvenih podataka nude pristup podacima interesantnim za analizu društvenih podataka, sa akcentom na probleme u slovenačkom društvu. Prioritetne su teorijski značajne i metodološki dobro dizajnirane studije, naročito dugoročni i međunarodni komparatistički podaci koji se tiču Slovenije. 

FAKULTET ZA HUMANISTIČKE I DRUŠTVENE NAUKE UNIVERZITETA U ZAGREBU (FFZG) 

Univerzitet u Zagrebu osnovan je 1669. godine. Fakultet za humanističke i društvene nauke ustanovljen je 1874. godine i danas nudi više od 100 programa, kako za osnovne, tako i za master studije, kao i 19 postdiplomskih programa iz oblasti humanističkih i društvenih nauka (HSS). Fakultet poseduje najveću univerzitetsku biblioteku na području Hrvatske iz oblasti HSS, izgrađenu i otvorenu 2009. godine, opremljenu modernom informacionom i komunikacionom tehnologijom, kao i sa ogromnim prostorom za studente. Fakultet ima više od 700 zaposlenih, sa više od 500 zaposlenih akademika, kao i preko vanrednih 600 lektora. V

UNIVERZITET SVETOG ĆIRILA I METODIJA, INSTITUT ZA SOCIOLOŠKA, POLITIČKA I PRAVNA ISTRAŽIVANJA (ISPJR) 

Institut za sociološka, politička i pravna istraživanja je jedan od najstarijih javnih univerzitetskih istraživačkih institucija iz oblasti društvenih nauka u Republici Makedoniji, osnovan 1965. godine od strane Saveta Univerziteta Svetog Ćirila i Metodija u Skoplju. Od osnovanja, glavne aktivnosti instituta su realizacije naučno istraživačkih projekata i organizacija postdiplomskih (master i doktorskih) studija. U ovom trenutku, Institut se sastoji od Odeljenja za sociologiju, Odeljenja za političke nauke i šest drugih istraživačkih centara. Trenutno ima 25 stalno zaposlenih, 2 osobe koje predstavljaju dodatni kadar, a među njima i 16 doktoranata koji su i naučni saradnici, 2 stručna saradnika i 9 zaposlenih kao pomoćno osoblje.