Plan upravljanja podacima

Plan upravljanja podacima je dokument koji prikazuje obradu podataka za vreme i nakon istraživačkog procesa. Preporuke su da se izradi na samom početku nekog istraživanja, kako bi se predvidele (a potom i izbegle) sve moguće greške u radu. Plan podrazumeva dokumentovanje, formatiranje, skladištenje, poverljivost i deljenje podataka, rešavanje pitanja etike i dobijanja saglasnosti ispitanika, kao i autorska prava. 

U nastavku su predstavljena ključna pitanja u planiranju upravljanja podacima u istraživanjima i lista zadataka u upravljanju podacima koja može biti od koristi za pripremu i implementaciju plana upravljanja podacima. 

Ključna pitanja u planiranju upravljanja podacima u istraživanjima (preuzeto sa: www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/plan/planning

 • Poznavanje pravnih, etičkih i drugih obaveza u vezi sa istraživačkim podacima, u odnosu sa učesnicima u istraživanju, kolegama, donatorima i institucijama; 
 • Konzistentna primena dobrih praksi; 
 • Definisanje uloga i odgovornosti relevantnih strana u istraživanju; 
 • Dizajniranje upravljanja podacima u skladu sa potrebama i svrhom istraživanja; 
 • Obučenost za upravljanje podacima i deljenje tema; 
 • Inkorporiranje mera za upravljanje podacima u okviru istraživačkog ciklusa i 
 • Primjena i pregled upravljanja podacima u toku istraživanja, kao deo progresa u istraživanju i ocene napretka. 

Lista zadataka za upravljanje podacima (preuzeto sa: www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/plan/checklist

Ova lista Vam može pomoći da identifikujete najbolje prakse za upravljanje podacima i njihovo deljenje. 

Planiranje 

 • Ko je odgovoran za koji deo upravljanja podacima? 
 • Da li su neophodne nove veštine za bilo koju planiranu aktivnost? 
 • Da li su vam potrebni dodatni resursi za upravljanje podacima, na primer: ljudi, vreme ili oprema? 
 • Da li ste računali na troškove koji se odnose na skladištenje podataka u cilju dugoročnog čuvanja i pristupa podacima? 

Dokumentovanje 

 • Da li će drugi moći da razumeju vaše podatke i da ih pravilno koriste? 
 • Da li su vaši struktuirani podaci jasni u smislu naziva varijabli, kodiranja i korišćenih skraćenica? 
 • Kakvi opisi i kontekstualna dokumentacija objašnjavaju značenje vaših podataka, metodologiju i uslove u kojima su oni prikupljeni? 
 • Na koji način ćete označiti i organizovati podatke, zapise i dokumentaciju? 
 • Da li ćete biti konzistentni u katalogizaciji podataka? 

Formatiranje 

 • Da li koristite standardizovane i konzistentne procedure za prikupljanje, obradu, prepis, proveru, validaciju i verifikaciju podataka, kao što su standardni protokoli, šabloni i forme? 
 • Koji format podataka ćete koristiti? Da li su format i softver koji koristite pogodni za deljenje i dugoročnu održivost podataka, na primer softveri koji ne zahtevaju licencu ili softveri bazirani na otvorenim standardima? 
 • Kada prebacujete podatke iz jednog formata u drugi, da li vršite proveru sa ciljem osiguranja da podaci, objašnjenja uz podatke i unutrašnji metapodaci nisu izubljeni ili promenjeni? 

Skladištenje 

 • Da li se vaši digitalni i ne-digitalni podaci čuvaju na više sigurnih i bezbednih lokacija? 
 • Da li je potrebno lične i osetljive podatke skladištiti na bezbedan način? Ukoliko da, da li su oni na pravi način zaštićeni? 
 • Ukoliko podatke prikupljate preko mobilnih uređaja, na koji način ćete ih preneti i skladištiti? 
 • Ukoliko se podaci čuvaju na više lokacija, na koji način ćete održati usklađenost verzija? 
 • Da li se bekap vaših podataka vrši u dovoljnoj meri, regularno i na bezbedan način? 
 • Da li znate koja verzija vaših podataka je glavna? 
 • Ko ima pristup kojim podacima tokom i nakon istraživanja? Postoji li potreba za ograničavanjem pristupa? Kako će se ovim procesom upravljati nakon vaše smrti? 
 • Koliko dugo planirate da skladištite podatke i da li treba da napravite selekciju između podataka koje ćete zadržati i koje ćete uništiti? 

Poverljivost, etika i pristanak 

 • Da li vaši podaci sadrže poverljive ili osjetljive informacije? Ukoliko da, da li ste razgovarali sa ispitanicima od kojih ste prikupili podatke o mogućnosti deljenja tih podataka? 
 • Da li ste obezbedili pisani pristanak ispitanika da delite podatke van opsega vašeg istraživanja? 
 • Da li treba da učinite podatke anonimnim kroz, na primjer, uklanjanje podataka o identitetu (anonimizacija) tokom istraživanja i prilikom pripeme za deljenje podataka? 

Autorska prava 

 • Da li ste definisali autorska prava nad vašim podacima? Postoji li mogućnost za zajednička autorska prava? 
 • Da li ste razmišljali koja vrste licence je pogodna za deljenje vaših podataka i koje vrste ograničenja bi mogle biti primenjene u njihovoj ponovnoj upotrebi? 
 • Ukoliko zahtevate pristup tuđim podacima ili koristitite podatke drugih istraživača, da li ste razmišljali o opcijama za deljenje ovih podataka kao što je, na primjer, pregovaranje o licenci sa primarnim izvorom? 
 • Možete li dugoročno skladištiti lične podatke, kako bi oni mogli biti korišćeni u budućnosti? 

Deljenje podataka 

 • Da li planirate da učinite svoje podatke dostupnim za deljenje ili na koji način ćete izvršiti selekciju podataka koje planirate da čuvate i podijelite? 
 • Kako i kada ćete obezbediti dugoročno čuvanje vaših istraživačkih podataka? 
 • Na koji način ćete svoje podatke učiniti dostupnim budućim korisnicima? 

Više informacija je dostupno na sljedećim linkovima: 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/managing-and-sharing-research-data/book240297
http://www.data-archive.ac.uk/help/user-faq#3