Podučavanje sa podacima

Uključivanje studenata u korišćenje naučnih podataka sa ciljem traženja odgovora na određena naučna pitanja već dugo predstavlja sastavni deo naučnog obrazovanja. Današnje informacione tehnologije pružaju mnogobrojne nove mehanizame za prikupljanje, korišćenje i agregiranje podataka. Osim toga, veliki onlajn digitalni arhivi (repozitorijumi) podataka pružaju mogućnost za nova iskustva studenata. Upotreba podataka u nastavi je od neprocenjivog značaja za studente, jer im omogućuje učenje na primerima iz realnog života. Kroz istraživanje zbirki podataka, koje se čuvaju u arhivama podataka, studenti imaju priliku da nauče kako su podaci prvobitno osmišljeni, prikupljeni, analizirani i kako se njima upravlja. Upotreba podataka u učenju takođe omogućuje i formiranje kritičkog stava kroz evaluaciju prednosti i nedostataka određene kolekcije podataka i metodologije koja je primenjena prilikom prikupljanja konkretnih podataka.  

Mogućnost da vide kako naučnici iz oblasti društvenih nauka ispituju probleme i donose zaključke, smanjuje jaz koji studenti imaju između teorijskog znanja i realnih životnih problema, na koje se teorija odnosi. Ovakva vrsta kurseva omogućuje im da steknu praktična iskustva u oblasti društvenih nauka, ali i da ojačaju veštine koje će im biti korisne i u svakodnevnom životu, čak i ukoliko ne nastave školovanje u tom pravcu.  

Nastavni resursi omogućuju studentima da razviju brojne veštine: 

  • Studenti uče važne istraživačke veštine uključujući i pronalaženje i pretraživanje zvaničnih veb prezentacija 
  • Uče o specifičnim restrikcijama koje pojedini podaci imaju, kao i pitanje poverlijvosti i zaštite ličnih podataka kojima se može ugroziti privatnost
  • Kroz pretraživanje kolekcija podataka, studenti imaju prilike da savladaju širok spektar naučnih metoda.