Etika i pravni aspekti

Istraživački podaci bi trebalo da se legalno i etički dele, što uključuje formu pristanka ispitanika, osiguranje njihove anonimnosti, kao i kontrolu pristupa podacima. 

Etički i pravni standardi 

Etičke standarde donose profesionalna tela, istraživačke institucije i donatori. Od svih istraživača se očekuje da uključe visoke etičke standarde u pripremi i sprovođenju istraživanja. Istraživač bi trebalo da bude svestan pravne regulative koja je primenjiva na našu zemlju, a koja se odnosi na prikupljanje i deljenje podataka. 

Obrazac saglasnosti 

Jedno od etičkih standarda i uslova koji se najčešće koristi u istraživanjima je Obrazac saglasnosti koji se mora obezbediti od svih učesnika u studiji od kojih se prikupljaju podaci, koji se kasnije analiziraju. Veoma je važno isplanirati obezbeđivanje Obrasca saglasnosti, koji uključuje informacije da će podaci biti sigurno čuvani, deljeni i kasnije korišćeni. 

Anonimnost podataka 

Kako bi bili sačuvani u arhivi podataka, a kasnije se mogli dijeliti sa ostalim istraživačima, podaci često moraju biti anonimizirani, što znači da učesnici u istraživanju, kao što su pojedinci, organizacije i kompanije ne mogu biti identifikovani. 

Kontrolisanje pristupa osetljivim podacima 

Postoje različiti nivoi pristupa podacima i istraživač – deponent bi trebalo da odredi da li će podaci biti dostupni svim akreditovanim istraživačima putem zahteva ili samo članovima istraživačkog tima. 

Autorska prava 

Istraživači bi trebalo da budu svesni o svojini autorskih prava u svakom delu naučnog projekta koji uključuje prikupljanje i analizu podataka. 
U cilju arhiviranja i deljenja podataka, istraživači moraju rešiti sva pitanja koja se tiču autorskih prava, dok se podaci mogu arhivirati tek nakon što su svi nosioci autorskih prava identifikovani i nakon dobijanja njihove dozvole za deljenje tih podataka. Nakon deljenja i arhiviranja podataka, autorska prava su zadržana od strane prvobitnog vlasnika i moraju se propisno iskazati (citirati) od strane bilo kog drugog korisnika podataka.  

Za dalje čitanje, možete iskoristiti sledeće linkove: 

kao i publikacije: 

  • American Psychological Association. (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychologist, 57(12) 
  • Sales, B.D., & Folkman, S. (Eds.). (2000). Ethics in research with human participants. Washington, DC: American Psychological Association 

Inspirisano sa: UK Data Archive (http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/copyright/share i http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics) and The American Psychological Association (http://www.apa.org/monitor/jan03/principles.aspx