Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka
Video prilozi

Izjava o preuzimanju zbirke podataka

Politike i procedure DCS predviđaju da naši korisnici prilikom preuzimanja zbirke podataka potpišu Izjavu o preuzimanju zbirke podataka. Izjava o preuzimanju zbirke podataka i njene upotrebe opisuje etički i zakonski okvir koji reguliše distribuciju materijala i...

opširnije

Izjava o deponovanju zbirke podataka

Kvalifikovani deponenti su istraživači u društvenim naukama Republike Srbije i predstavnici ministarstava i zavoda za nacionalnu i lokalnu statistiku (npr. Uprava grada Beograda). Deponenti mogu da prilažu samo podatke prikupljene u okviru sopstvenih istraživanja....

opširnije

OAIS model

Referentni model OAIS (Open Archive Information System) predstavlja apstraktni okvir za organizaciju i funkcionisanje informacionog sistema digitalne arhive. Video prilog uvodi slušaoce u osnovni koncep OAIS modela, a zatim pruža detaljan opis funkcionalnih celina sa...

opširnije

Anonimizacija podataka

Eksponencijalni rast digitalnih podataka u prethodnih dvadeset godina uzrokovao je povećanje mogućnosti ugrožavanja privatnosti pojedinca. Privatnost može biti ugrožena neovlašćenim pristupom i zloupotrebom u poslovnim informacionim sistemima, javnim institucijama,...

opširnije

Zakonska i etička ograničenja (3. deo)

Etička i pravna pitanja u vezi sa prikupljanjem i diseminacijom podataka koji uključuju ljudske učesnike već dugi niz godina izazivaju zabrinutost kreatora javnih politika, pravnika, naučnika i predstavnika digitalnih arhiva. Video u prilogu bavimo se osnovnim...

opširnije

Zakonska i etička ograničenja (2. deo)

Etička i pravna pitanja u vezi sa prikupljanjem i diseminacijom podataka koji uključuju ljudske učesnike već dugi niz godina izazivaju zabrinutost kreatora javnih politika, pravnika, naučnika i predstavnika digitalnih arhiva. Video u prilogu bavimo se osnovnim...

opširnije

Zakonska i etička ograničenja (1. deo)

Etička i pravna pitanja u vezi sa prikupljanjem i diseminacijom podataka koji uključuju ljudske učesnike već dugi niz godina izazivaju zabrinutost kreatora javnih politika, pravnika, naučnika i predstavnika digitalnih arhiva. Video u prilogu bavimo se osnovnim...

opširnije

DMEG: Pronalaženje podataka za vaše istraživanje (3. deo)

Istraživanja u društvenim naukama, u najvećem broju slučajeva, u analizama koriste primarne ili sekundarne podatke. Prikupljanje primarnih podataka je relativno dug i skup proces, zbog čeka je istraživačima često mnogo jednostavnije da koriste sekudarne podatke. U...

opširnije

DMEG: Pronalaženje podataka za vaše istraživanje (2. deo)

Istraživanja u društvenim naukama, u najvećem broju slučajeva, u analizama koriste primarne ili sekundarne podatke. Prikupljanje primarnih podataka je relativno dug i skup proces, zbog čeka je istraživačima često mnogo jednostavnije da koriste sekudarne podatke. U...

opširnije