data insider

Vesti i objave

Izjava o preuzimanju zbirke podataka

Politike i procedure DCS predviđaju da naši korisnici prilikom preuzimanja zbirke podataka potpišu Izjavu o preuzimanju zbirke podataka. Izjava o preuzimanju zbirke podataka i njene upotrebe opisuje etički i zakonski okvir koji reguliše distribuciju materijala i...

opširnije

Izjava o deponovanju zbirke podataka

Kvalifikovani deponenti su istraživači u društvenim naukama Republike Srbije i predstavnici ministarstava i zavoda za nacionalnu i lokalnu statistiku (npr. Uprava grada Beograda). Deponenti mogu da prilažu samo podatke prikupljene u okviru sopstvenih istraživanja....

opširnije

OAIS model

Referentni model OAIS (Open Archive Information System) predstavlja apstraktni okvir za organizaciju i funkcionisanje informacionog sistema digitalne arhive. Video prilog uvodi slušaoce u osnovni koncep OAIS modela, a zatim pruža detaljan opis funkcionalnih celina sa...

opširnije

Anonimizacija podataka

Eksponencijalni rast digitalnih podataka u prethodnih dvadeset godina uzrokovao je povećanje mogućnosti ugrožavanja privatnosti pojedinca. Privatnost može biti ugrožena neovlašćenim pristupom i zloupotrebom u poslovnim informacionim sistemima, javnim institucijama,...

opširnije

Zakonska i etička ograničenja (3. deo)

Etička i pravna pitanja u vezi sa prikupljanjem i diseminacijom podataka koji uključuju ljudske učesnike već dugi niz godina izazivaju zabrinutost kreatora javnih politika, pravnika, naučnika i predstavnika digitalnih arhiva. Video u prilogu bavimo se osnovnim...

opširnije

Zakonska i etička ograničenja (2. deo)

Etička i pravna pitanja u vezi sa prikupljanjem i diseminacijom podataka koji uključuju ljudske učesnike već dugi niz godina izazivaju zabrinutost kreatora javnih politika, pravnika, naučnika i predstavnika digitalnih arhiva. Video u prilogu bavimo se osnovnim...

opširnije

Zakonska i etička ograničenja (1. deo)

Etička i pravna pitanja u vezi sa prikupljanjem i diseminacijom podataka koji uključuju ljudske učesnike već dugi niz godina izazivaju zabrinutost kreatora javnih politika, pravnika, naučnika i predstavnika digitalnih arhiva. Video u prilogu bavimo se osnovnim...

opširnije

Održana je 9. sednica Generalne skupštine CESSDA ERIC

CESSDA ERIC je 29. juna održala 9. sednicu Generalne skupštine, kojoj je prisustvovala Marija Veličković, predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.  Na sednici je usvojen finansijski izveštaj za 2020. godinu i budžet za...

opširnije