Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka
Kontakt

„Podaci su postali gorivo i pokretač savremenog društva i nauke. Naša misija je da obezbedimo istraživačima u Srbiji znanje, podršku i solidnu infrastrukturu u oblasti upravljanja i arhiviranja podataka, u skladu sa najvišim standardima.

dr Aleksandra Bradić-Martinović, Rukovodilac DCS

Kategorije objava

Our data is

Open if possible, protected if necessary.

 
Katalozi podataka

DCS raspolaže kolekcijom istraživačkih podataka iz oblasti društvenih nauka, uglavnom prikupljenih na području Republike Srbije. Podacima možete pristupiti posredstvom kataloga koji se nalazi na url: http://dcs.ien.bg.ac.rs/.

Više…

Plan upravljanja podacima

Plan upravljanja podacima je dokument koji prikazuje kompletan proces prikupljanjai obrade podataka za vreme i nakon istraživačkog procesa. Svi projektni okviri u EU zahtevaju plan upravljanja podacima. Možemo vam pomoći da sastavite vaš plan.

Više…

Etika i pravni aspekti

Istraživački podaci bi trebalo da se legalno i etički dele, što uključuje dokumentovani pristanak ispitanika, osiguranje njihove anonimnosti, kao i kontrolu pristupa podacima. Pružićemo vam stručnu pomoć u ovoj oblasti.

Više…

Aktuelno: Digitalni odgovor na Covid-19

Dajemo vam pristup stranici koja sadrži linkove mrežnih platformi i web lokacija koje pružaju više informacija o problemima COVID-19. Između ostalog, možete naučiti o inicijativama i merama koje postoje u Evropi i šire, saznati koje organizacije trebaju vašu pomoć ili otkriti dostupne obrazovne resurse.

https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-response-covid-19/useful-information-and-resources

FAIR podaci (2. deo) – Dostupnost

Principi FAIR su prvi put objavljeni 2016. godine u časopisu Scientific Data (Wilkinson, et al, 2016). Čine ih smernice za dobru praksu upravljanja fajlovima, a u našem slučaju skupovima podataka. Cilj je obezbediti da podaci budu dostupni (F), pristupačni (A),...

opširnije

FAIR podaci (1. deo) – Pretraživost

Principi FAIR su prvi put objavljeni 2016. godine u časopisu Scientific Data (Wilkinson, et al, 2016). Čine ih smernice za dobru praksu upravljanja fajlovima, a u našem slučaju skupovima podataka. Cilj je obezbediti da podaci budu dostupni (F), pristupačni (A),...

opširnije

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs

„Zakoračite sa nama u budućnost nauke. Data centar Srbija za društvene nauke može da obezbedi dugoročno očuvanje vaših podataka. Uz našu podršku vaši podaci će biti vidljivi globalno, a vaša istraživanja promovisana izvan lokalnog okvira.“

Jelena Banović, MA, Data menadžer

Ministarstvo Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Rad DCS finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije