Upotreba podataka

Kako bi se omogućila kvalitetna upotreba podataka krajnjim korisnicima, nad podacima se mora izvršiti niz različitih aktivnosti u cilju njihove obrade i kvalitetne zaštite.

Radi što efikasnije upotrebe podataka, korisnici moraju biti jasno upoznati sa pojmom sekundarne analize, prednostima i benefitima od sekundarne analize podataka, kvalitativnim sekundarnim podacima, etikom u analizi sekundarnih podataka, citiranjem podataka, kao i mogućnostima da se podaci koriste u nastavi.