Uputstva i treninzi

CESSDA kroz svoje obuke promoviše upravljanje i očuvanje podataka iz oblasti društvenih nauka. CESSDA ima u vidu potrebe dve zajednice, istraživačke i zajednice digitalnih arhiva. Cilj CESSDA-e je da osigura raznovrsnost u stvaranju, upravljanju i dugoročnom očuvanju istraživačkih podataka. Promovišući usvajanje standarda u procesu upravljanja i arhiviranja istraživačkih podataka, CESSDA podržava dostupnost podataka, njihovu ponovnu upotrebu, kao i nove načine upotrebe podataka arhiviranih podataka. 

Dodatni izvor: