Zaštita podataka

Anonimnost podataka 

Kako bi bili sačuvani u arhivi podataka i da bi se kasnije mogli deliti sa ostalim istraživačima, podaci često moraju biti anonimizirani, što znači da učesnici u istraživanju, kao što su pojedinci, organizacije i kompanije ne mogu biti identifikovani. 

Kontrolisan pristup osetljivim podacima 

Postoji različiti nivoi pristupa podacima, i istraživanje bi trebalo da odredi da li će podaci biti dostupni svim akreditovanim istraživačima, samo putem zahtjeva ili samo članovima istraživačkog tima. 

Backup i bezbednost 

Arhivom se dnevno upravlja na sajtu i van sajta kreiranjem backup-a skladištenih podataka.