Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

CESSDA ERIC

Održan je Okrugli sto „Journal Outreach: Podizanje kvaliteta naučnih časopisa kroz arhiviranje primarnih podataka – primeri dobre prakse“

Održan je Okrugli sto „Journal Outreach: Podizanje kvaliteta naučnih časopisa kroz arhiviranje primarnih podataka – primeri dobre prakse“

Dana 30. novembra 2022. godine u prostorijama Instituta ekonomskih nauka održan je okrugli sto „Journal Outreach: Podizanje kvaliteta naučnih časopisa kroz arhiviranje primarnih podataka – primeri dobre prakse“, kao deo projekta na kome je Data centar Srbija za društvene nauke – CESSDA ERIC: Journal Outreach.

Glavna tema skupa su bili primarni podaci koje istraživači koriste u svojim radovima, kao i na koji način uredništva časopisa mogu da doprinesu daljem deljenju i širenju tih podataka, s jedne strane, a s druge strane kako kroz ove aktivnosti časopisi mogu uticati na podizanje kvaliteta svog rada.

Predstavnici nekoliko uredništava časopisa iz oblasti društvenih nauka kao i ostale kolege koje su bliske s temom otvorene nauke i otvorenih podataka su diskutovale o ovoj vrlo važnoj temi i načinima na koji uredništva mogu da implementiraju neke od postulata otvorenih podataka u svoje politike i procedure, a s krajnjim ciljem podizanja kvaliteta svog rada.