Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka
Kontakt

„Podaci su postali gorivo i pokretač savremenog društva i nauke. Naša misija je da obezbedimo istraživačima u Srbiji znanje, podršku i solidnu infrastrukturu u oblasti upravljanja i arhiviranja podataka, u skladu sa najvišim standardima.

dr Aleksandra Bradić-Martinović, Rukovodilac DCS

Kategorije objava

Our data is

Open if possible, protected if necessary.

Our data is

Open if possible, protected if necessary.

Katalozi podataka

DCS raspolaže kolekcijom istraživačkih podataka iz oblasti društvenih nauka, uglavnom prikupljenih na području Republike Srbije. Podacima možete pristupiti posredstvom kataloga koji se nalazi na url: https://dcs.ien.bg.ac.rs/.

Više…

Plan upravljanja podacima

Plan upravljanja podacima je dokument koji prikazuje kompletan proces prikupljanjai obrade podataka za vreme i nakon istraživačkog procesa. Svi projektni okviri u EU zahtevaju plan upravljanja podacima. Možemo vam pomoći da sastavite vaš plan.

Više…

Etika i pravni aspekti

Istraživački podaci bi trebalo da se legalno i etički dele, što uključuje dokumentovani pristanak ispitanika, osiguranje njihove anonimnosti, kao i kontrolu pristupa podacima. Pružićemo vam stručnu pomoć u ovoj oblasti.

Više…

Radna poseta slovenačkom digitalnom arhivu podataka

Dr Aleksandra Bradić-Martinović boravila je 12. decembra 2022. godine u radnoj poseti slovenačkom digitalnom arhivu podataka – Arhiv družboslovnih podatkov (ADP), tokom koga je vodila konstruktivan razgovor sa Irenom Vipavc Brvar, direktorkom ADP i rukovodiocem CESSDA...

opširnije

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs

„Zakoračite sa nama u budućnost nauke. Data centar Srbija za društvene nauke može da obezbedi dugoročno očuvanje vaših podataka. Uz našu podršku vaši podaci će biti vidljivi globalno, a vaša istraživanja promovisana izvan lokalnog okvira.“

Jelena Banović, MA, Koordinatorka DCS

Ministarstvo Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Rad DCS finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije