Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

CESSDA ERIC

Radna poseta slovenačkom digitalnom arhivu podataka

Dr Aleksandra Bradić-Martinović boravila je 12. decembra 2022. godine u radnoj poseti slovenačkom digitalnom arhivu podataka – Arhiv družboslovnih podatkov (ADP), tokom koga je vodila konstruktivan razgovor sa Irenom Vipavc Brvar, direktorkom ADP i rukovodiocem CESSDA Training Working Group o mogućnosti unapređenja rada Data centra Srbija u društvenim naukama i daljeg uključivanja u aktivnosti Radne grupe za trening.