Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka
Najave iz sveta digitalnih arhiva podataka

Train-the-Trainer Research Data Management Bootcamp

SSHOC projekat i DARIAH-ERIC najavljuju interaktivni bootcamp namenjen svim akademicima i praktičarima uključenim u pružanje obuke o upravljanju istraživačkim podacima. Ovaj bootcamp se odvija tokom dva uzastopna dana, sa prekidom između kojih se omogućava nezavisno...

opširnije

Živeti i raditi u vreme Korona virusa

Vreme Korona virusa, istraživanje i WageIndicator GlobalFondacija WageIndicator i pridruženi istraživači Vas mole da popunite našu anketu o životu i radu u vreme Korona virusa. Dnevni rezultati ove anketu mogu da se nađu na našim mapama i graficima...

opširnije