Arhiv podataka u društvenim naukama Slovenije (Arhiv Družboslovnih Podatkov –ADP) osnovan je 1997. godine kao organizaciona celina Instituta za društvene nauke, pri Fakultetu društvenih nauka na Univerzitetu u Ljubljani. Arhiv je deo nacionalne istraživačke...

opširnije