Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Vodimo vas u evropske digitalne arhive podataka

Arhiv podataka u društvenim naukama Slovenije (Arhiv Družboslovnih Podatkov –ADP)

Arhiv podataka u društvenim naukama Slovenije (Arhiv Družboslovnih Podatkov –ADP) osnovan je 1997. godine kao organizaciona celina Instituta za društvene nauke, pri Fakultetu društvenih nauka na Univerzitetu u Ljubljani. Arhiv je deo nacionalne istraživačke infrastrukture čija je glavna misija upravljanje podacima radi obezbeđivanja podrške istraživanjima, obrazovanju i društvu u celini. Arhiv prikuplja dragocene podatke iz širokog spektra društvenih nauka koji su interesantni za analizu slovenačkog društva.

ADP je deo Evropskog konzorcijuma arhiva podataka u društvenim naukama – CESSDA ERIC, a Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije imenovalo ga je za nacionalnog pružaoca usluga.

Korisnici usluga Arhiva su domaći i strani istraživači, studenti i profesori koji imaju veštine i znanja u rukovanju sa podacima i statistički su obučeni da nezavisno pretražuju podatke radi rešavanja istraživačkih problema. Jedan od osnovnih ciljeva Arhiva je promocija sekundarne upotrebe podataka, i zbog toga, u ADP-ju se često organizuju obuke za neakademske korisnike podataka – kreatore javnih politika, novinare ali i ostatak šire javnosti koji izrazi želju za korišćenjem podataka u sekundarnoj upotrebi, uz prihvatanje pravila upotrebe.

U katalogu ADP-ja nalaze se podaci iz oblasti društvenih nauka koji pokrivaju različita polja interesovanja i to su najčešće podaci iz Slovenije. Pristup podacima određuje se politikama i procedurama Arhiva, pa tako postoji potpuno otvoren pristup podacima, gde korisnici mogu slobodno da pristupe katalogu, podacima i metapodacima, standardni pristup, gde se korisnici moraju registrovati za pristup materijalima, kao i pristup podacima pod posebnim uslovima, gde se pristup odobrava na zahtev, a Komisija za zaštitu poverljivosti ADP-ja može dodeliti korisniku pristup preko takozvane „sigurne mreže“, ili pristup materijalima u sigurnim sobama, gde korisnik može videti podatke u obezbeđenim prostorijama ADP-ja. U tim slučajevima, potpisuje se poseban ugovor kojim se određuju prava i obaveze korišćenja traženih podataka.

ADP stoji na raspolaganju svim korisnicima u procesu pohranjivanja istraživačih podataka, kao i u pružanju podrške u rešavanju različitih pitanja iz oblasti svih sfera upravljanja podacima.

Više informacija o Arhivu podataka u društvenim naukama Slovenije na linku: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/