Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Upoznajte digitalne arhive podataka

Naučni rad: Primena OAIS referentnog modela u digitalnim arhivama (2014)

Autori: Aleksandra Bradić-Martinović, Aleksandar Zdravković

U većini naučnih oblasti kvalitet empirijskog istraživanja značajno zavisi od kvaliteta raspoloživih podataka i mogućnostima istraživača da pristupe postojećim kolekcijama podataka. Skladištenje podataka u digitalnim arhivama, uz mogućnost kontrolisanog pristupa, pokazalo se kao najsigurniji metod za njihovo trajno očuvanje. Na taj način istraživači podatke, dokumentaciju o svojim istraživanjima i rezultate stavljaju na raspolaganje široj naučnoj zajednici. Koristi od digitalnih arhiva su brojne, a među najvažnije spadaju dostupnost podacima u čije su prikupljanje već uložena sredstva, zatim samo-korigujući faktor prilikom objavljivanja naučnih radova, kao i podsticaj za raznolikost ideja i mišljenja. U ovom radu izložen je referentni model OAIS (Open Archive Information System), koji predstavlja apstraktni okvir za organizaciju i funkcionisanje informacionog sistema digitalne arhive. Predstavljen je proces nastanka modela i osnovni pojmovi (informacija i okruženje). Detaljno su opisana dva osnovna mehanizma OAIS referentnog modela (funkcionalni i informacioni), uz tok podataka, kao i njihove implikacije na održivost koncepta.

Link ka radu: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/681/