Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka
Upoznajte digitalne arhive podataka

FAIRy tale

„FAIR Vodeći principi za upravljanje naučnim podacima“ prvi put su objavljeni 2016. godine časopisu Scientific Data (Wilkinson, et al, 2016). Autori su nameravali da pruže smernice za poboljšanje pronalaženja (Findable), pristupačnosti (Accessible),...

opširnije

Naučni rad: Plan upravljanja istraživačkim podacima (2018)

Autori: Jelena Banović, Aleksandra Bradić-Martinović | Upravljanje naučnim podacima često predstavlja izazov i vrlo kompleksan posao za istraživače iz različitih naučnih disciplina. Kroz pravilno upravljanje podacima postiže se da čitavo istraživanje i proces...

opširnije