Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Upoznajte digitalne arhive podataka

Naučni rad: Implementacija inicijative za otvoreni pristup naučnim podacima i publikacijama u Srbiji: izazovi i perspektive (2019)

Autori: Jelena Banović, Mihajlo Đukić, Petar Mitić |

Otvoreni pristup naučnim publikacijama i skupovima podataka podrazumeva njihovu potpunu i bezuslovnu dostupnost svim zainteresovanim korisnicima, u bilo koje vreme, sa bilo kog mesta i bez novčanih nadoknada. Kroz pokret otvorenog pristupa, korišćenje naučnih rezultata je dostupno svakom zainteresovanom korisniku, a istovremeno korišćenje usluge otvorenog pristupa od strane jednog korisnika ne umanjuje mogućnost i kvalitet korišćenja usluge od strane ostalih. Otvoreni pristup naučnim publikacijama i skupovima podataka omogućava podizanje kvaliteta naučnih istraživanja, veću vidljivost rada istraživača, povećanje citiranosti, transfer znanja ali i mogućnost primene naučnih rezultata u komercijalne svrhe i za potrebe izrade javnih politika. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je u julu 2018.godine usvojilo dokument pod nazivom Platforma za otvorenu nauku. Platforma se zasniva na osnovnim principima otvorenog pristupa koje definiše Evropska komisija, a koji su inkorporirani u predlog Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine [iz: Platforma za otvorenu nauku]. Važno je istaći da se platfoma odnosi na sve rezultate projekata koji su finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gde se akcenat stavlja na otvoren pristup naučnim publikacijama, a daju se preporuke za stavljanje u otvoreni pristup setove primarnih podataka nastalih u naučnim istraživanjima.

Link ka celom radu: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/1325/