Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Najave iz sveta digitalnih arhiva podataka

Webinar – CESSDA Metadata Office – status quo, future developments & special focus on CMM / 6. 5. 2020. 11h – 12h

Značaj upravljanja podacima podstakao je pravilno čuvanje metapodataka iz naučnih istraživanja, te ono dobija vodeću ulogu u razumevanju i očuvanju istraživačkih podataka. Imajući u vidu važnost metapodataka u istraživanjima u društvenim naukama, Konzorcijum evropskih arhiva podataka u društvenim naukama CESSDA ERIC, pokrenuo je projekat Metadata Office 2019. Na vebinaru će biti predstavljen projekat i njegove osnovne aktivnosti, a poseban fokus će biti stavljen na CESSDA model za metapodatke (CESSDA Metadata Model CMM).

Vebinar je zakazan za 6.5.2020, u 11h

Registracija i priključivanje: https://register.gotowebinar.com/register/1922587746623433742