Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Upoznajte digitalne arhive podataka

Naučni rad: Plan upravljanja istraživačkim podacima (2018)

Autori: Jelena Banović, Aleksandra Bradić-Martinović |

Upravljanje naučnim podacima često predstavlja izazov i vrlo kompleksan posao za istraživače iz različitih naučnih disciplina. Kroz pravilno upravljanje podacima postiže se da čitavo istraživanje i proces prikupljanja podataka budu kvalitetniji i organizovaniji, a svi podaci pouzdani i učinkoviti. Cilj rada je podizanje svesti naučnih radnika u Srbiji o značaju podataka kroz analizu formalnog dokumenta – Plana upravljanja podacima. Plan upravljanja podacima prikazuje kako se prodaci obrađuju za vreme ali i nakon završenog istraživanja. Kroz ovaj dokument definiše se metodologija prikupljanja podataka, vrste analize koje će biti sprovedene, načini čuvanja podataka, mogućnosti dalje distrubucije, ali se u isto vreme definišu i nosioci autorskog prava i pristup podacima. Poslednjih godina, sve je više zahteva od strane finansijera naučno-istraživačkih projekata za izradom plana upravljanja podacima. Postoje tendencije da će se ovaj dokument uvrstiti u obaveznu dokumentaciju prilikom svake projektne prijave.

Link ka celom radu: https://ebooks.ien.bg.ac.rs/1204/