Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka
Ostalo

Održana je deseta sednica Generalne skupštine CESSDA ERIC

U sredu, 24. novembra 2021. godine održana je X sednica Generalne skupštine CESSDA ERIC, kojoj je prisustvovala predstavnica Ministarstva prosvete, nauka i tehnološkog razvoja RS, dr Aleksandra Bradić-Martinović, rukovodilac Data centra Srbija za društvene nauke....

opširnije

Održana je 9. sednica Generalne skupštine CESSDA ERIC

CESSDA ERIC je 29. juna održala 9. sednicu Generalne skupštine, kojoj je prisustvovala Marija Veličković, predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.  Na sednici je usvojen finansijski izveštaj za 2020. godinu i budžet za...

opširnije

Osma sednica Generalne skupštine CESSDA ERIC

Aleksandra Bradić-Martinović prisustvovala je online sednici Generalne skupštine CESSDA ERIC, koja je održana u utorak, 24. novembra 2020. godine. Na sednici je izabrana nova predsednica skupštine, Helena Laaksonen iz Finske, a za zamenika Matthias Reiter-Pázmándy....

opširnije

Petnaesti sastanak Service Provider Forum-a CESSDA ERIC

Petnaesti sastanak Service Provider Forum-a CESSDA ERIC održan je 13. oktobra 2020. godine. Centralna tema sastanka bila je promena administrativnog koncepta u 2020. godini, kao model predstojeće Agende za period 2021.-2024. Rukovodioci CESSDA radnih grupa (Training...

opširnije