Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Ostalo

Data Management Expert Guide – Ekspertski vodič za upravljanje podacima

Evropski konzorcijum digitalnih arhiva u društvenim naukama – CESSDA ERIC kreirao je Ekspertski vodič za upravljanje podacima (Data Management Expert Guide – DMEG) sa ciljem da pomogne istraživačima da svoje podatke usklade sa FAIR prinicipma, odnosno da podaci budu pretraživi (Findable), pristupačni (Accessible), interoperabilni (Interoperable) i ponovo upotrebljivi (Reusable).
Kome je namenjen? DMEG je kreiran, pre svega, za istraživače u društvenim naukama koji su u ranoj fazi upravljanja istraživačkim podacima. Ovim vodičem CESSDA želi da doprinese profesionalizmu u upravljanju podacima i poveća vrednost istraživačkih podataka.
Video u prilogu opisuje strukturu DMEG-a.