Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Video prilozi

Životni ciklus istraživačkih podataka

Saznajte više o konceptu Životnog ciklusa podataka jer vam to može biti korisno sa stanovišta zadovoljenja zahteva finansijera istraživačkih projekata, čuvanja i deljenja podataka i promocije vašeg naučnog rada.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u ovoj fazi razvoja regulative, dalo je preporuku za deponovanje podataka prikupljenih u okviru projekata finansiranih iz javnog budžeta. Fond za nauku Republike Srbije postavio je zahteve u vezi načina čuvanja podataka nakon završenih projekata. Vrlo je korisno da se na vreme pripremite za period kada će i strani i domaći finansijeri ovaj zahtev postaviti kao obavezu.