Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Ostalo

Šesnaesti sastanak Service Provider Forum-a CESSDA ERIC održan je 14. i 15. aprila 2021. godine

Šesnaesti sastanak Service Provider Forum-a CESSDA ERIC održan je 14. i 15. aprila 2021. godine. 

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje radne grupe realizuju u skladu sa osnovnim ciljevima Agende 2021-2022. Direktor, Ron Decker predstavio je strategiju razvoja CESSDA ERIC, zamenica direktora Ivana Ilijašić Veršić predstavila je ključne pokazatelje uspeha, a dat je i uvid u  budžet u 2020. godini, kao i planirane budžete za 2021. i 2022. godinu.  

Fokus drugog dana bili su  projekti koje CESSDA ERIC trenutno realizuje.