Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Ostalo

Petnaesti sastanak Service Provider Forum-a CESSDA ERIC

Petnaesti sastanak Service Provider Forum-a CESSDA ERIC održan je 13. oktobra 2020. godine.

Centralna tema sastanka bila je promena administrativnog koncepta u 2020. godini, kao model predstojeće Agende za period 2021.-2024.

Rukovodioci CESSDA radnih grupa (Training WG, Trust WG, Tools and Technical WG) predstavili su aktivnosti u okviru godišnjih projekata. Prisutnima je predstavljen i budžet za 2021. godinu i za period 2022.-2024., kao i lista ključnih pokazatelja uspeha (KPIs).