Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Ostalo

Održan je sedamnaesti Forum pružaoca usluga (Service Provider Forum) CESSDA ERIC

Rukovodilac Data centra Srbija u društvenim naukama, dr Aleksandra Bradić-Martinović prisustvovala je Forumu pružaoca usluga (Service Provider Forum) CESSDA ERIC, koji je održan online 6.-7. oktobra 2021. godine. Na Forumu se diskutovalo o Strategiji razvoja CESSDA ERIC, eksternim i internim projektima koji se realizuju u okviru ove međunarodne organizacije, kao i projektima koji su u fazi pripreme (HORIZON Europe) i veoma važnim pokazateljima uspeha ovog tipa istraživačkih infrastruktura.