Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Video prilozi

FAIR podaci (3. deo) – Interoperabilnost

Principi FAIR su prvi put objavljeni 2016. godine u časopisu Scientific Data (Wilkinson, et al, 2016). Čine ih smernice za dobru praksu upravljanja fajlovima, a u našem slučaju skupovima podataka. Cilj je obezbediti da podaci budu dostupni (F), pristupačni (A), interoperabilni (I) i ponovo upotrebljivi (R).

U ovom videu predstavićemo vam smernice koje treba da obezbede interoperabilnost podataka.