Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Ostalo

Radna poseta Hrvatskom arhivu za podatke u društvenim znanostima

Predstavnice Data centra Srbija za društvene nauke, Aleksandra Bradić-Martinović i Jelena Banović, boravile su 13.12.2021. godine u Hrvatskom arhivu podataka u društvenim znanostima – CROSSDA (https://www.crossda.hr/).
Poseta je imala za cilj upoznavanje sa operativnim procedurama, koje u radu primenjuju kolege iz Hrvatske, kao i planovima za proširivanjem i produbljivanjem saradnje.