Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Ostalo

Webinar na temu „Osnove upravljanja podacima u društvenim naukama“

Poštovane kolege,

Posebno nam je zadovoljstvo da vam najavimo naš prvi webinar na temu „Osnove upravljanja podacima u društvenim naukama“, u organizaciji Data centar Srbija za društvene nauke. Kao što vam je poznato, u vreme masovne digitalizacije podaci postaju nezamenjljiv resurs, a njihovo čuvanje i ponovno deljenje imperativ savremene nauke. Sve je veći broj zahteva finansijera da se podaci prikupljeni u okviru istraživanja deponuju u odgovarajući digitalni repozitorijum / digitalni arhiv i na taj način dugoročno sačuvaju i učine dostupnim, pre svega naučnoj zajednici. Danas, praktično svaki poziv za finansiranje istraživanja podrazumeva popunjavanje Plana upravljanja podacima, u kome je potrebno da detaljno predvidite način na koji ćete svoje podatke čuvati tokom i nakon završenog istraživanja. Fond za nauku Republike Srbije prihvatio je ovu praksu, prateći odrednice Platforme za otvorenu nauku koju je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS usvojilo sredinom 2018. godine.  

Webinar će vam pomoći da se brzo i jednostavno upoznate sa osnovnim odrednicama i procesima upravljanja, arhiviranja i deljenja primarnih podataka.

Ukoliko odlučite da se priključite webinaru, imaće te priliku da se upoznate sa:

·         Životnim ciklusom istraživačkih podataka;

·         Osnovnim konceptima Otvorenog arhivskog informacionog sistema (OAIS);

·         Etičkim i zakonskim okvirima deponovanja i diseminacije podataka;

·         Planom upravljanja podacima, uz preporuke za popunjavanje i

·         Koristima koje možete ostvariti deljenjem vaših podataka.

Vreme održavanja webinara: Ponedeljak, 20. decembar 2021. godine od 13.00 do 14.00

Molimo vas da popunite registracionu formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6mU3k7KDP3nLDzHA4AFYYxY8tSx2jVXVZNI_IbnygMRjyiA/viewform?usp=sf_link

Mesto: Zoom

Link: https://zoom.us/j/93540007584?pwd=VU9EczhkREJBSzdmeC95dXM2T3dlUT09

Meeting ID: 935 4000 7584

Passcode: 268517

Srdačan pozdrav,

Data centar Srbija za društvene nauke