Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Upoznajte digitalne arhive podataka

Naučni rad: Zaštita privatnosti – anonimizacija podataka (2013)

Autori: Aleksandra Bradić-Martinović, Aleksandar Zdravković

Eksponencijalni rast digitalnih podataka u prethodnih dvadeset godina uzrokovao je povećanje mogućnosti ugrožavanja privatnosti pojedinca. Privatnost može biti ugrožena neovlašćenim pristupom i zloupotrebom u poslovnim informacionim sistemima, javnim institucijama, društvenim mrežama, ali i pristupom servisima u kojima se nalaze podaci koji su rezultat istraživanja u društvenim naukama. Širenjem Open Access inicijative, koja omogućuje otvoren pristup podacima, problem je dobio novu dimenziju. U ovom radu predstavili smo postupak anonimizacije podataka, kao jedan od metoda koji istovremeno omogućuje zaštitu privatnosti uz nesmetano obavljanje istraživačkog procesa. U radu smo precizno definisali fazu istraživanja u kojoj je neophodno primeniti postupak anonimizacije, a zatim smo opisali osnovne dimenzije prirode podataka, od kojih zavisi izbor odgovarajuće tehnike. Centralni deo rada je posvećen najvažnijim tehnikama, posmatranim sa stanovišta ciljeva anonimizacije, k-anonimnost, l-raznolikost i t-bliskost.

Link ka radu: https://ebooks.ien.bg.ac.rs/682/