Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Najave iz sveta digitalnih arhiva podataka

Webinar: Text-Mining: Basic Processes / 16. 6. 2020. 14.00h – 15.00h

Ovaj besplatni vebinar daje priliku da se zainteresovani učesnici upoznaju sa svim neophodnim koracima koji se primenjuju pri rudarenju teksta (text-mining).Rudarenje teksta (text-mining) je jedna od tehnika rudarenja podataka (data-mining) koju naučnici u oblasti društvenih nauka koriste kako bi nestrukturirani materijali postali strukturirani.Na ovaj način, istraživači ostvaruju pristup novim materijalima i metodama koje ranije nisu bile dostupne. Ovaj vebinar će pomoći svim naučnicima iz oblasti društvenih nauka da razumeju šta zapravo rudarenje teksta predstavlja, ali i kako i kada se može koristiti za ostvarivanje naprednih rezultata istraživanja.

Vebinar je zakazan za 16.6.2020. u 14.00h

Registracija i priključivanje:https://register.gotowebinar.com/register/2869003376054018316