Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Upoznajte digitalne arhive podataka

Naučni rad: Impact Assesment of Digital Data Archives in Social Sciences : Case Study of Serbia (2018)

Autor: Jelena Banović

Razvoj tehnologija doneo je nove metode koje su olakšale i ubrzale procese arhiviranje i deljenja podataka kroz razvoj digitalnih arhiva. U nekim zemljama, digitalni arhivi pojavljuju se tek poslednjih godina, dok neka društva imaju tradiciju digitalnog čuvanja dužu od pola veka. Predmet ovog rada su digitalni arhivi društvenih nauka i mogućnost merenja pozitivnih uticaja na nauku i društvo. Kako je procena uticaja arhiva podataka veoma izazovan proces, Charles Beagrie Ltd, sa Centrom za strateške ekonomske studije Univerziteta Viktorija iz SAD-a, 2012. godine razvio je metodologiju “Economic Impact Evaluation of the Economic and Social Data Service”, koja se koristi u ovom radu. Rad ima za cilj da predstavi prednosti digitalnih arhiva – direktnih i indirektnih, privatnih i javnih, kratkoročnih i dugoročnih, na osnovu studije slučaja “Prikupljanje RRPP podataka u Srbiji”, koju je sproveo Institut ekonomskih nauka iz Beograda.

Link ka radu: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/1287/