Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

 

„FAIR Vodeći principi za upravljanje naučnim podacima“ prvi put su objavljeni 2016. godine časopisu Scientific Data (Wilkinson, et al, 2016). Autori su nameravali da pruže smernice za poboljšanje pronalaženja (Findable), pristupačnosti (Accessible), interoperabilnosti (Interoperable) i ponovne upotrebe (Reusable) digitalnih resursa. Principi ističu mašinsku operativnost (tj. sposobnost računarskih sistema da pronađu, pristupe, uspostave interakciju i ponovo koriste podatke bez ili uz minimum ljudske intervencije), imajući u vidu da se ljudi sve više oslanjaju na računarsku podršku, što je rezultat povećanja obima, složenost i brzine stvaranja podataka.
Danski nacionalni arhiv (Danish National Archive – DNA) je u decembru 2018. godine, u okviru realizacije projekta FAIR Across, koji je imao za cilj da pomogne istraživačima da razumeju i lakše primene FAIR principe u svom naučnoistraživačkom radu, objavio publikaciju FAIRy tale. Naizgled šaljiva FAIRy tale publikacija postavila je veliki izazov pred autore, a to je kako da formalne principe pretoče u praksu, a zatim u bajkovitu priču.
Data centar Srbija preveo je pripremio za vas srpsku verziju FAIRy tale publikacije.
Želimo vam da uživate u bajci o podacima i naučite korisne principe koji će vam omogućiti da se lakše uključite u svet Otvorene nauke i Otvorenog pristupa.