Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Najave iz sveta digitalnih arhiva podataka

Train-the-Trainer Research Data Management Bootcamp

SSHOC projekat i DARIAH-ERIC najavljuju interaktivni bootcamp namenjen svim akademicima i praktičarima uključenim u pružanje obuke o upravljanju istraživačkim podacima. Ovaj bootcamp se odvija tokom dva uzastopna dana, sa prekidom između kojih se omogućava nezavisno proučavanje.

Učesnici će dobiti stručnu obuku od vodećih praktičara i trenera u oblasti upravljanja istraživačkim podacima i imaće priliku da se specijalizuju za ključnu oblast od interesa, a takođe će dobiti povratne informacije kolega o zadatku koji će biti završen između sesija. Druga sesija će se završiti plenarnom sesijom koja će se fokusirati na didaktiku upravljanja istraživačkim podacima.

Vreme održavanja: Ponedeljak, 08. februar 2021. (10.00-12.00) i Četvrtak, 11. februar (10:00-12.00)
Registraciju je potrebno obaviti za svaki dan posebno. Dodatne informacije i registracija nalaze se na linku: https://www.sshopencloud.eu/train-trainer-rdm-bootcamp