Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Najave iz sveta digitalnih arhiva podataka

Webinar: EU migration data challenges & innovative data solutions

Datum i vreme: Utorak, 19. maj 2020. (10:30–12:00)

Link za webinar

IOM’s Global Migration Data Analysis Centre and the Knowledge Centre on Migration and Demography of the European Commission’s Joint Research Centre pozivaju vas da se pridružite webinaru:

Suočavanje sa izazovima podataka o migracijama u EU: Šta nude inovativni podaci i saradnja

Uprkos tome su međunarodni sporazumi i inicijative podigli nivo svesti o potrebi podataka o migracijama u svrhu formulisanja javnih politika i dalje je teško prevazići nedostatke za ovim podacima. Da bi se efikasno suočili sa ovim izazovom, nije potrebna samo međunarodna saradnja i delovanje, već i interregionalna. Kreatori politika Evropske unije, kao i drugi akteri uključeni u temu migracija, imaju priliku da se pozabave izazovima podataka korišćenjem postojećih i inovativnih izvora podataka o migraciji.

Na ovom webinaru biće reči o izazovima podataka o migracijama u EU i predstaviti trenutne inicijative za inovaciju podataka, uključujući:

a. Globalni migracioni portal podataka
b. Tematsku stranicu o migracionim podacima tokom Covid-19
c. Kreiranje Inovativnog direktorijum sa podacima
d. Regonalne sranice sa podacima o migracijama
e. Alijansi Big Data for Migration (BD4M)