Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Katalozi podataka

Data Centar Srbija u društvenim naukama (DCS) raspolaže kolekcijom istraživačkih podataka iz oblasti društvenih nauka, uglavnom prikupljenih na području Republike Srbije.

Podacima možete pristupiti posredstvom kataloga koji se nalazi na url: https://dcs.ien.bg.ac.rs/

Možemo vam obezbediti pristup i drugim evropskim data servisima u društvenim naukama. Pretraživanje podataka je omogućeno putem CESSDA kataloga koji se nalazi na url: https://datacatalogue.cessda.eu/.

Svaka zbirka podataka u našem katalogu opisana je meta podacima, a sadrži i korisna dokumenata koja će vam omogućiti lakše snalaženje u materiji i razumevanje konteksta. Dokumenta obuhvataju informacije o uzorku, procedurama i metodologiji korišćenim prilikom istraživanja, kao i originalne upitnike, pravila kodiranja, izveštaje i publikacije (naučni radovi, monografije) nastale kao rezultat sprovedene analize zbirke podataka. Podaci su raspoloživi u nekoliko formata (Spss, Excel, MS Word doc, pdf i sl.).

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs