Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Dokumenta

Politike i procedure

Dokument „Politike i procedure“ namenjen je zajednici istraživača u društvenim naukama u Republici Srbiji, ministarstvima, ostalim zainteresovanim stranama, zaposlenima u DCS i široj javnosti. U pitanju je ključni dokument koji obuhvata:

  • Osnovne principe funkcionisanja digitalnog arhiva podataka;
  • Detaljno objašnjene faze ciklusa prikupljanja, arhiviranja i deljenja podataka;
  • Standarde koji se poštuju u DCS i
  • Politike očuvanja, migracije i bekapa.

Izjava o deponovanju zbirke podataka

Dokument koji potpisuju deponent i DCS prilikom preuzimanja zbirke podataka od deponenta.

Izjava o preuzimanju zbirke podataka

Dokument koji potpisuju istraživač koji preuzima podatke iz arhiva i DCS.

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs