Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Etika i pravni aspekti

Istraživački podaci bi trebalo da se legalno i etički dele, što uključuje dokumentovani pristanak ispitanika, osiguranje njihove anonimnosti, kao i kontrolu pristupa podacima.

Etički i pravni standardi

Etičke standarde propisuju profesionalna tela, istraživačke institucije i finansijeri istraživanja. Osim toga, od svih istraživača se očekuje da uključe visoke etičke standarde u pripremi i sprovođenju istraživanja. Istraživači bi trebalo da budu svesni pravne regulative koja se primenjuje na svakoj zemlji, a koja se odnosi na prikupljanje i deljenje podataka. U našoj zemlji primenjuje se „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“ i „Zakon o zaštiti autorskih i srodnih prava“ Republike Srbije.

Obrazac saglasnosti

Jedno od etičkih standarda i uslova koji se najčešće koristi u istraživanjima je dokumentovanje saglasnosti koji se mora obezbediti od svih učesnika u studiji čiji podaci se prikupljaju i kasnije analiziraju. Veoma je važno isplanirati dobijanje dokumentovane saglasnosti, koja uključuje informacije da će podaci biti sigurno čuvani, deljeni i kasnije korišćeni.

Pristanak obaveštenog lica

Prema našem Zakonu, „Pristanak” lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Osim toga, Kada se obrađuju podaci o posebnim kategorijama – a osnova za obradu je saglasnost – postoji dodatni zahtev za gore navedeno da se to mora zasnivati na eksplicitnoj saglasnosti.

Anonimnost podataka

Kako bi bili sačuvani u arhivi podataka, a kasnije se mogli deliti sa ostalim istraživačima, podaci često moraju biti anonimizirani, što znači da učesnici u istraživanju, kao što su pojedinci, organizacije i kompanije ne mogu biti identifikovani.

Kontrolisanje pristupa osetljivim podacima

Postoje različiti nivoi pristupa podacima i deponent bi trebalo da odredi da li će podaci biti dostupni svim akreditovanim istraživačima putem zahteva ili samo članovima istraživačkog tima.

Autorska prava

Istraživači bi trebalo da budu svesni o autorskim pravima u svakom delu naučnog projekta koji uključuje prikupljanje i analizu podataka.

U cilju arhiviranja i deljenja podataka istraživači moraju rešiti sva pitanja koja se tiču autorskih prava, dok se podaci mogu arhivirati tek nakon što su svi nosioci autorskih prava identifikovani i nakon dobijanja njihove dozvole za deljenje tih podataka. Nakon deljenja i arhiviranja podataka, autorska prava su zadržana od strane prvobitnog vlasnika i moraju se propisno iskazati (citirati) od strane svih drugih korisnika podataka.

U ovom procesu je potrebno imati u vidu odredbe Zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US).

Kao dopunsku literaturu možete koristiti sledeće linkove:

kao i publikacije:

  • American Psychological Association. (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychologist, 57(12)
  • Sales, B.D., & Folkman, S. (Eds.). (2000). Ethics in research with human participants. Washington, DC: American Psychological Association
  • Inspirisano sa: UK Data Archive (https://www.data-archive.ac.uk/create-manage/copyright/share i https://www.data-archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics) and The American Psychological Association (https://www.apa.org/monitor/jan03/principles.aspx)

 

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs