Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Naš tim

Data centar Srbija se oslanja na znanje i iskustvo tima koji stalno raste i razvija svoje kompetencije.

dr Aleksandra Bradić-Martinović je rukovodilac Data centar Srbija i viši naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka Beograd.

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na kome je bila zaposlena petnaest godina. U oblast prikupljanja i deljenja podataka u društvenim naukama uključila se 2012. godine kroz projekat FP7 SERSCIDA, a zatim je znanje i iskustvo sticala kroz projekte SCOPES SEEDS, RRPP Data Rescue, H2020 CESSDA SaW, kao i kroz međunarodne konferencije, radionice i ekspertske seminare. Predstavnik je Republiku Srbiju u Generalnoj skupštini CESSDA ERIC i član Tima za Otvorenu Nauku Srbije, pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Email: abmartinovic@ien.bg.ac.rs

 

Jelena Banović, MA je koordinatorka DCS i istraživač pripravnik u Institutu ekonomskih nauka Beograd i saradnica u DCS. Jelena je doktorand na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblasti interesovanja su joj upravljanje podacima i arhiviranje podataka u oblasti društvenih nauka. Učestvovala je na dva međunarodna projekta u oblasti izgradnje infrastrukture za arhiviranje istraživačkih podataka u društvenim naukama, SCOPES: SEEDS – South-Eastern European Data Services i RRPP Data Rescue.

Email: jelena.banovic@ien.bg.ac.rs

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs