Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Kvalifikovani podaci

DCS prikuplja kvantitativne i kvalitativne podatke u širokom spektru disciplina društvenih i humanističkih nauka (ekonomija, obrazovanje, zaposlenost i radna snaga, ekologija, konzervacija i upotreba zemljišta, zdravstvo, istorija, industrija i menadžment, pravo, kriminalistika i pravni sistemi, mediji, komunikacija i jezici, političke nauke, psihologija, sociologija, društvo i kultura, politika društvenog blagostanja i sistemi).

DSC u svoju kolekciju uključuje sve istraživačke podatke koji zadovoljavaju jedan ili više sledećih uslova:

  • Omogućuju uvid i bolje razumevanje srpskog društva;
  • U proces istraživanja su uključeni srpski naučnici;
  • Podaci su rezultat uporednih ili kontinuiranih istraživanja (panel podaci, longitudinalna istraživanja, vremenske serije koje omogućuju pregled trendova); 
  • Podaci su rezultat istraživanja od opšteg interesa u društvenim naukama (studije kvaliteta i egzemplarne studije sa visokim analitičkim potencijalom);
  • Obuhvataju vremenske serije i panel podatke od posebnog interesa za naučnu zajednicu Republike Srbije.

DSC vodi računa da su podaci prikupljeni uz poštovanje korektne metodologije.

Deponovani podaci se čuvaju dugoročno, osim ako nije drugačije zahtevano od strane deponenta, agencije za finansiranje ili državnim propisima. DCS prihvata podatke i dokumentaciju u papirnom obliku samo pod izuzetnim okolnostima.

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs