Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Uslovi za pristup podacima

Pristup arhiviranim podacima uslovljen je autorskim pravima i stepenom osetljivosti podataka („Zakon o zaštiti podataka o ličnosti RS“), uz napomenu da nosioci autorskih prava imaju mogućnost postavljanja  dodatnih uslova. U tom slučaju je, osim standardne registracije, potrebno tražiti i saglasnost autora, uz prihvatanje uslova koje je postavio.

Kategorije pristupa

U zavisnosti od nivoa kontrole pristupa, deponovani fajlovi su kategorizovani u tri grupe:

  • Javno dostupni fajlovi (Public-Use-Files, PUF) su podaci i dokumenti kojima se putem diseminacionog portala može pristupiti bez ikakvih ograničenja;
  • Fajlovi sa slobodnim pristupom (Free-Use-Files, FUF) su podaci i dokumenti koje je moguće koristiti isključivo u svrhe naučne analize u akademskim istraživanjima i nastavi, a kojima se može pristupiti bez dozvole deponenta. Putem sistema za naručivanje, bilo elektronskom poštom ili online formularom, korisnik može da dobije pristup i slobodno preuzima fajlove iz ove kategorije, uz obavezu prethodne registracije;
  • Fajlovi za upotrebu u naučne svrhe (Scientific-Use-Files, SUF) su podaci i dokumenti kojima je moguće pristupiti samo uz odobrenje data centra / deponenta. Korisnik je u obavezi da upoznati Data centar Srbija sa detaljima svog istraživanja i da navede način na koji će koristiti podatke. Data centar Srbija upućuje zahtev za odobrenje deponentu i omogućava korisniku pristup samo ukoliko deponent dostavi pismeno odobrenje. Da bi pristupio ovim fajlovima, neophodno je da korisnik potpiše ugovor o uslovima korišćenja.

Registracija korisnika koji preuzimaju podatke

Registracija korisnika vrši se putem obrasca, ispunjavanjem – slanjem osnovnih podataka i popunjavanjem Izjave o preuzimanju podataka, čime se korisnik obavezuje na poštovanje opštih i posebnih uslova korišćenja.

Lokacija

Institut ekonomskih nauka

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd, Srbija

Radno Vreme

Pon-Pet: 9:00 - 15:00
Vikendom: Zatvoreno

Telefon / Email

Tel. + 381 64 12 33 254

data-centar@ien.bg.ac.rs