Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Najave iz sveta digitalnih arhiva podataka

Republika Srbija je postala članica CESSDA ERIC

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije postalo je član Evropskog konzorcijuma arhiva podataka u društvenim naukama – CESSDA ERIC čime će srpskoj istraživačkoj zajednici biti olakšan pristup podacima i rezultatima istraživanja u oblasti društvenih nauka. Pružalas usluga (Service Provider) u CESSDA ERIC za Srbiju je Data centar Srbija u društvenim naukama, koji rad u okviru Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.

Više o temi na sajtu MPNTR možete videti ovde.