Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Ostalo

Četrnaesti sastanak Service Provider Forum-a CESSDA ERIC

Četrnaesti sastanak Service Provider Forum-a CESSDA ERIC održan je 7. aprila 2020. godine.

U prvom delu sastanka SPF, direktor CESSDA ERIC, Ron Dekker predstavio je finansije u 2019. godini, a nakon toga su rukovodioci projekata CESSDA radnih grupa predstavili svoje aktivnosti.

Sastanak je obuhvatio i diskusiju na aktuelne teme, kao što su: Coordination Tools (Tech, Content – profiles), Status Catalogue, Catalogue Profiles, DDI Strategy, and European issues (EC Projects, KPI discussion ESFRI, ERIC Forum, EOSC i EOSC-03 proposal).