Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Video prilozi

DCS – Politike i procedure (1. deo)

“Politike i procedure” je glavni dokument koji sadrži sve informacije relevantne za rad Data centra Srbija u društvenim naukama. Video prilog obuhvata objašnjenja osnovnih principa, akviziciju i deponovanje i preuzimanje podataka od deponenta.

“Politike i procedure” je glavni dokument koji sadrži sve informacije relevantne za rad Data centra Srbija u društvenim naukama. Video prilog obuhvata objašnjenja arhivskog skladišta, politike očuvanja i politiku diseminacije.