Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Video prilozi

Zakonska i etička ograničenja (3. deo)

Etička i pravna pitanja u vezi sa prikupljanjem i diseminacijom podataka koji uključuju ljudske učesnike već dugi niz godina izazivaju zabrinutost kreatora javnih politika, pravnika, naučnika i predstavnika digitalnih arhiva. Video u prilogu bavimo se osnovnim odrednicama ove teme, sa ciljem da svoje korisnike upoznamo sa mogućim negativnim posledicama manipulacije podacima.