Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

CESSDA ERIC

Održani su jedanaesti sastanak Generalne skupštine i drugi sastanak direktora CESSDA ERIC

Dr Aleksandra Bradić-Martinović je 21. juna 2022. godine u Bergenu, Norveška prisustvovala drugom sastanku direktora pružaoca usluga CESSDA ERIC, koji je bio posvećen podršci novoj direktorki CESSDA ERIC Bonnie Wolff-Boenisch u izradi nove Strategije razvoja CESSDA ERIC. Sutradan je prisustvovala i sastanku Generalne skupštine CESSDA ERIC koji je bio posvećen analizi rezultata u prethodnoj godini i vanrednog revizorskog izveštaja.