Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

CESSDA ERIC

Onlajn radionica na temu „Upotreba sekundarnih podataka u naučnim istraživanjima“

U ponedeljak, 26. septembra 2022. godine, u saradnji sa Opservatorijom društvenih inovacija, Institutom tehničkih nauka SANU i Institutom za nuklearne nauke „Vinča“ održana je multidisciplinarnu onlajn radionicu na temu „Upotreba sekundarnih podataka u naučnim istraživanjima“.

Nakon uvodne reči koordinatorke DCS ma Jelene Banović, dr Srđan Verbić i dr Zorana Lužanin prikazali su raspoložive mikropodatke iz međunarodnih studija. U drugom delu radionice Milica Ševkušić je predstavila mogućnosti za lakše pronalaženje sekundarnih podataka i probleme sa kojima se istraživači sreću u ovom procesu, dok je kolega Obrad Vučkovac objasnio FAIR principe čuvanja podataka. Poslednji deo radionice bio je posvećen prezentaciji CESSDA kataloga podataka (CESSDA Data Cataloque – CDC) u realizaciji dr Aleksandre Bradić-Martinović.